Samspillssirkler

Se dette videoklippet om gode samspillsrelasjoner =)

http://www.udir.no/Barnehage/Stotteressurser/filmer-fra-barnehagehverdagen/samspillssirkler/