Planleggingsdager 2018/19

Det er satt av 5 planleggingsdager hvert år, og dette er dager hvor barnehagen holder stengt for barna.

Det er viktig for personalet å ha planleggingsdager. De blir brukt til faglig påfyll, planlegging av barnehagehverdagen og evaluering.

Rammeplanen for barnehagen sier at barnehagen som pedagogisk samfunnsinstitusjon stadig må være i endring og utvikling. Barnehagen skal være rustet for å møte nye krav og utfordringer. For å oppnå dette kreves det en stadig utvikling av personalets kompetanse.

 

Planleggingsdager 2018/19:

Onsdag 15.08.18

Torsdag 16.08.18

Mandag 08.10.18

Fredag 21.12.18

Fredag 31.05.19

 

Vi tar forbehold om endringer.