SATSER OG PRISER

 

Dager pr. uke             Sats pr. mnd

Barn nr 1            

Barn nr 2           
       
40% plass 1164,-  802,-  
60% plass 1746,-  1222,-  
80% plass  2328,-  1629,-  
100% plass  2910,-  2037,-  

 

Søskenmoderasjon:

30% for barn nummer 2

50% for barn nummer 3 eller flere.

 

Kostpenger kommer i tillegg; 260,- for 100 % barnehageplass, pr barn, pr måned.

 

Redusert foreldrebetaling:

Det er en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen for en barnehageplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man få redusert foreldrebetaling.

Dette vil si at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder husholdninger med samlet inntekt lavere enn 533 500kr pr. år.

Søknad sendes til Nesset Kommune.

 

Gratis kjernetid:

Fra 1.august 2016 ble det gjeldende at alle 3, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533 500kr pr. år.