SATSER OG PRISER

 

Dager pr. uke             Sats pr. mnd

Barn nr 1            

Barn nr 2          Barn nr 3 og flere
 1 dag  540,-  378,- 270,- 
 2 dager  1080,-  756,-  540,-
 3 dager   1610,-  1127,-  805,-
 4 dager  2020,-  1414,-  1010,-
 5 dager  2405,-  1684,-  1203,-

 

Kostpenger kommer i tillegg; 200,- for 100 % barnehageplass, pr barn, pr måned.