Planleggingsdager 2019-20

Planleggingsdager 2019-20 Onsdag 14.08.19 Torsdag 15.08.19 Mandag 07.10.19 Torsdag 02.01.20 Fredag 22.05.20 Nytt barnehageår fra fredag 16.august 2019