Nyhetsarkiv

 • Smittvernveilederen

  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/

 • Soving i Barnehage

  https://www.barnehage.no/artikler/la-barnet-sove-i-barnehagen/463558

 • Planleggingsdager 2019-20

  Planleggingsdager 2019-20
  Onsdag 14.08.19
  Torsdag 15.08.19
  Mandag 07.10.19
  Torsdag 02.01.20
  Fredag 22.05.20

  Nytt barnehageår fra fredag 16.august 2019

 • Utelek og Utesoving i kulde!

  Hos oss er barna ute ned til minus 15 grader, med unntak av de minste barna under tre år. De holdes inne dersom det er kaldere enn minus ti grader.
  For de største barna har vi grense på minus 15, og da begrenses utetid til 30-45 minutter om gangen. Alt er avhengig av vær og vind, og vi følger tett med på at de ikke er kalde.

 • Barnehager med vekt på natur og friluftsliv

  Naturen gir mangfoldige muligheter for mestring og utfordringer. I barnehagens rammeplan står det at barnehagens innhold skal være et allsidig og variert pedagogisk tilbud.